Rozcieńczalnik do Epoksydu 1l

  • szt.
  • Cena netto: 26,02 zł / szt. 32,00 zł / szt.

ROZCIEŃCZALNIK PODKŁADÓW 2K (EPOKSYDOWYCH)

zapewnia właściwe parametry pracy podczas aplikacji pędzlem, wałkiem i natryskiem.

OPIS PRODUKTU :

Rozcieńczalnik podkładów 2K epoksydowych zapewnia właściwe parametry pracy podczas aplikacji jak:

  • rozlewność
  • czas pracy
  • tiksotropię (brak ściekania z pionowych powierzchni)
  • szybkość schnięcia

Stosowanie odpowiedniego, dedykowanego przez producenta rozcieńczalnika to nie tylko odpowiednie parametry techniczne aplikacji. Użycie rozcieńczalnika zawierającego inne związki chemiczne, w zasadniczy sposób zmieni strukturę wiązań chemicznych, zmieniając jednocześnie efekt finalny uzyskany przez użycie podkładów epoksydowych Sea-Line®.

Rozcieńczalnik podkładów epoksydowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników. Produkt przeznaczony do rozcieńczania podkładów epoksydowych Sea-Line®, pozwala uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie i wysychanie. Szczegółowe proporcje stosowania rozcieńczalnika podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

INFORMACJE PODSTAWOWE :

Rozcieńczalnik podkładów epoksydowych:

  Zalecane rozcieńczenie:
Rodzaj podkładu epoksydowego Aplikacja:

 

Pędzel / wałek

Aplikacja :

 

natryskowa

Podkład LIGHTPRIMER 5:1 5-25% 5-50%
Podkład Antyosmotyczny HS 3:2 0-5% Nie zalecane
Podkład Antykorozyjny 4:1 5-25% 5-50%