Rozcieńczalnik do Farb Antyporostowych - Antyfoulingu

  • szt.
  • Cena netto: 34,96 zł 43,00 zł

ANTIFOULING THINNER

zapewnia właściwe parametry pracy podczas aplikacji pędzlem, wałkiem i natryskiem farb przeciwporostowych.

OPIS PRODUKTU :

ANTIFOULING THINNER to rozcieńczalnik farb przeciwporostowych, zapewniając ich właściwe parametry pracy podczas aplikacji jak:

  • rozlewność
  • czas pracy
  • tiksotropię (brak ściekania z pionowych powierzchni)
  • szybkość schnięcia

Stosowanie odpowiedniego, dedykowanego przez producenta rozcieńczalnika to nie tylko odpowiednie parametry techniczne aplikacji. Użycie rozcieńczalnika zawierającego inne związki chemiczne, w zasadniczy sposób zmieni strukturę wiązań chemicznych, zmieniając jednocześnie efekt finalny zabezpieczenia przeciwporostowego Sea-Line®.

ANTIFOULING THINNER jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników. Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb przeciwporostowych Sea-Line®, pozwala uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie i wysychanie.

ANTIFOULING THINNER może zostać użyty do oczyszczenia narzędzi lakierniczych z pozostałości farb przeciwporostowych

ZASTOSOWANIE:

ANTIFOULING THINNER przeznaczony jest do rozcieńczania:

  • SELF-POLISHINF ANTIFOULING
  • SELF-POLISHING ALU PLUS ANTIFOULING
  • HARD ANTIFOULING
  • SEAGURAD FOULING STOP